kontakt

 

Agave -  Když se sejdeme, ztratím odvahu.
    Akátová větvička s květem - 
Rád bych tě objal.
    Akátový květ- 
Kdy tě zase uvidím?
    Akátový list -
Důvěřuj mi.
    Aksamitník -
Mé srdce nezná falše ani nevěry a tluče jen pro tebe.
    Aloe -
Tys mi ublížila / oklamals mne.
    Aloe květ -
Přemáhej svoji žárlivost.
    Amrhele(druh višní) -
Rád tě vidím.
    Ananas -
Prosím, alespoň jednu hubičku.
    Angrešt -
Netrap mě více.
    Angreštová větvička -
Po hněvání bývá zase jasno. To platí i v lásce.
    Anýz -
Abys nebyla jednou zklamaná.
    Arnika -
Máš krásné oči.
    Aurikule(druh prvosenky) -
Ve štěstí jsem u tebe, drahý.                                      

    Babí hněv - Nestarám se o lidské řeči, hlavně že mě miluješ.                                                  
    Balšám - T
vá láska je mi posilou.
    Balzamína -
Jen půvab vábí, nikoli nádhera!
    Barborka -
Mlčíš-li, jsi zajímavá.
    Barvínek -
Stále se jen krášlíš, láska naše však uvadá.
    Bazalka pravá -
Měli bychom se lépe poznat.
    Bedrník -
Neodmítej mě.
    Bez černý -
Zmýlila jsi se, jsem docela jiný.
    Blatouch bahenní -
Nepohrdej mojí láskou.
    Blín černý -
Divné věci se o tobě vyprávějí.
    Bob obecný -
Sledoval jsem tě.
    Bobkový květ -
Obdivuji se ti, ale nemiluji tě.
    Bodlák obecný -
Urazila jsi mě.
    Bolehlav -
Přes všechno, co jsi mi provedla, zůstanu ti věrný.
    Borovice -
Nenech mě dlouho čekat.
    Borovicová větvička -
Lituji své lásky.
    Borůvka černá -
Tys mi vším, má lásko.
    Boryt barvířský -
Mám pochybnosti o tvé lásce, která mi nedá spát.
    Božec -
Podej mi ruku ke společné cestě životem.
    Bramborový květ -
Každý tě rád vidí.
    Broskev -
Obměkčí tě mé slzy?
    Broskvová větvička -
Otevři mi své srdce.
    Broskvový květ - K
éž bych získal tvou lásku.
    Brusinka -
Toužím po tobě čím dál víc.
    Brusinkový květ -
Sdílím vše s tebou.
    Břečťan popínavý -
Naše láska nepomine. Nic na světě nás nemůže rozloučit.
    Býlí -
Tvé upřímnosti není třeba.
    Březová větvička -
Léta prchají, a ty stále se svatbou váháš.
    Březový list -
Nejsi mi lhostejná pojď ke mně blíže.
    Buková větvička -
Stále se ti obdivuji, lásko má.
    Bukový květ -
Odpusť mi.
    Bukový list -
Zůstaň klidná a neztrácej naději.                       

    Celer - Splním každé tvé přání.                                                                                               
    Celík zlatobýl -
I když se nemůžeme setkat, jsem šťastný, protože vím,  že mě miluješ.
    Cedr - Cítím bolest s tebou.
    Celík lodyha -
Proč mi překážíš?
    Cibulový květ -
Tvá lítost není upřímná.
    Citlivka stydlivá -
Nabízím ti přátelství, láska se dostaví snad později.
    Citron -
Nesmím tě milovat.
    Citronový list -
Proč mě trápíš?
    Cypřiš -
Neplač, má milá, však se brzy zase sejdeme.
    

    Čajovník čínský - Tys má sladká čarodějka.
    Čekanka obecná -
Marně na mě čekáš.
    Čemeřice černá -
Stále se mi o tobě zdá.
    Černobýl -
Staň se mým přítelem.Věnuj mi své přátelství.
    Černucha -
Není více tajemstvím, že tě miluji.
    Česnek -
Jsi mi docela protivný.
    Čočka jedlá -
Netrop si ze mne žerty. Nejsem ti pro blázny.                                     

    Devaterník - Přede mnou nic neskryješ, vím o tobě vše.                                                       
    Devětsil lékařský -
Věrností k tobě, k naší lásce, překonám všechny překážky.
    Divizna - T
y jsi moje nejmilejší. Největší poklad můj je tvoje láska.
    Dobromysl obecná -
Jsi se mnou spokojen?
    Dračinec -
Naše láska má mnoho nepřátel, buď proto obezřetná!
    Drchnička rolní -
Buď šťastna a spokojena.
    Dřín (keř) -
V tvých očích přečtu všechna tvá přání.
    Dub -
Láska má je stálá.
    Dubová ratolest -
Prosit tě o lásku nechci a nebudu.
    Durman obecný -
Můžeš mi důvěřovat bez kázně a beze strachu.                          

    Fenykl obecný - Ty nejsi s ničím spokojena.                                                                         
    Fiala bílá -
Kam prchlo naše štěstí, naše naděje?
    Fiala jarní -
Celé mé srdce patří jen tobě.
    Fiala letní  -
Tvé rty jsou krásné.
    Fiala zimní -
Toužím neustále po tobě.
    Fiala žlutá -
Zůstanu ti stále věrný. Blázen, kdo miluje, blaženější, kdo jest milován.
    Fík -
Jsem šťasten, že mě miluješ.
    Fuchsie -
Byl bych šťastný, kdybys mě mohla milovat .Trápím se, že ti svoji lásku nemohu vyjeviti.
    Fíkový list -
Proč se přede mnou skrýváš?                                                                   

    Granátový květ - Kdy tě spatřím ve svatebních šatech?
    Granátové jablko -
Mé srdce je k tobě upřímné .Jsem ke všemu odhodlán.                          

    Habr - Očekávám tě na známém místě.
    Heřmánek pravý -
Již nikdy tě neuvidíme.
    Hledík -
Pomstím se.
    Hlaváček jarní -
Zradil jsi mne. Tvá láska je falešná.
    Hluchavka -
Nechci již o tobě slyšet. Nic mi neříkej a nevysvětluj.
    Hloh obecný -
Pohrdám tebou.
    Hortenzie -
Snadno jsi zapomněla. Jak jsi mohla zapomenout.
    Hořec žlutý -
Láska je hoře. Děkuji ti za všechno.
    Hořčice -
Nemohu na tebe zapomenout. Pro tebe budu věčně lkát.
    Hrách -
Jsi v lásce velmi nestálý.
    Hrachový květ -
Vždy, když tě spatřím, jsem šťasten.
    Hrušeň -
Tvé polibky jsou přesladké.
    Hruškový květ -
Kdy mohu s tebou mluvit?
    Husí mýdlo(mydlice lékař.) -
Vyjádři se zřetelněji, abych ti porozuměla.
    Hvězdice -
Zůstaneš mi věrná?
    Hyacint -
Miluji tě.Srdce mé náleží jen tobě.
    Hyacint bílý -
Nejsem ti nakloněna.
    Hyacint červený -
Rád na tebe vzpomínám.
    Hyacint modrý -
Zachovám tě v paměti.                                                                      

    Chmel - Proč jsi ke mně tak chladná? Obejmi mě.                                                                
    Chrastavec -
Máš mě alespoň trochu ráda? Usměje se na mě štěstí?
    Chrpa -
Jsem šťastný.
    Chřest -
Žij blaze.
    Chudobka -
Přestože se nemůžeme sejít, mám tě stále upřímně rád.

    Ibišek - Začínáš být nezpůsobným. Polepši se!                                                                     

    Jablečník - Největším údělem je láska.
    Jablko -
Láska má a naděje v ní zakládá se na tvé dokonalosti.
    Jabloňová větvička -
Proč mě nemůžeš nikdy milovat? Proč?
    Jabloňový květ -
Nerozumím mluvě tvých očí.
    Jahoda -
Kdo hledá, nalezne.
    Jahodník -
Tys moje štěstí, moje dobrotisko.
    Jahodový květ -
Vím něco nového!
    Jalovec -
Budeš-li mne očekávati, přijdu určitě.
    Jarva -
Ta veselost se mi líbí.
    Jasanový list -
Vůle má je pevná.
    Jasmín -
Je mi blaze bez tvé lásky.
    Javorový květ -
Jsi půvabná i ve hněvu.
    Javorový list -
I když se hněváš, jsi stále roztomilá.
    Ječmen -
Nech mne být!
    Ječmenový klas -
Neboj se nedostatku.
    Jedle -
Zasmušilost ti nesluší a není mi milá.
    Jaterník podléška -
Ty jsi moje první láska. Obdivuji tvoji skromnost.
    Jeřáb -
Jsi příliš domýšlivá! Myslíš, žes mne okouzlila, ale mýlíš se.
    Jestřábník -
Při naší lásce je zapotřebí největší opatrnosti.Od lidí není nám příliš přáno.
    Jeřábový květ -
Miluješ také tichý rodinný život?
    Jetel -
Chceš se vdávat, nebo ne?
    Jetel bílý -
Příteli, tvá láska mi dala vše.
    Jetel čtyřlistý -
Spolu budeme šťastni.
    Jetel hořký -
Rozloučení je vždycky těžké.
    Jetel zlatý -
Tvůj dopis mě potěšil.
    Jetelový květ -
Vyslyš mou lásku.
    Jetelový list -
Přeji si věrné a upřímné přátelství.
    Jílek -
Miluješ mě? Odpověz mi.
    Jilmový list -
To bude trvat stále, že se musíme jen kojit nadějí?
    Jiřinka proměnlivá -
Popřej mi více trvalé lásky.
    Jitrocel kopinatý -
Přesvědč se, že jsem ti věrná.
    Jíva -
Kéž se ti nic zlého nepřihodí.
    Jmelí bílé -
Spolu našli jsme štěstí.                                                                                

    Kačinec - Zádumčivostí, která tě neopouští, při našich setkáních, kazíš naši veselost.             
    Kaktus -
Naše štěstí bylo krátké, trvalo jen okamžik.
    Kalina -
Jsi ke mně chladná jako led.
    Kamélie japonská -
Nikdy se nevzdám lásky k tobě!
    Kapinice -
Nevyrušuj mě z milého snění.
    Kapradí -
Miluji tě od prvního spatření.
    Kapusta květná -
Nerada s tebou mluvím.
    Kapusta zelná -
Musíme doufat, že naší lásce bude jednou přáno.
    Karafiát -
Roznítila jsi mou lásku.
    Karafiát bílý -
Nejistota je trapná, rozhodni se brzy.
    Karafiát červený -
Tvé zdráhání mi působí rozpaky.
    Karafiát jednoduchý -
Jsem zadána.
    Karafiát planý -
Mohu ti věnovati pouze přátelství, ale nikdy lásku.
    Karafiát vonící -
Naše přátelství je čestné a má vnitřní hodnotu.
    Kartouzek -
Kéž by mi bylo dopřáno býti s tebou stále.
    Kaštanový květ -
Jsem ráda s tebou.
    Kaštanový list -
Spletla jsi se ve mně.
    Kávovník arabský -
Neodloučím se od tebe.
    Kdoule (květ ) -
Proč mě nechceš vyslyšet?
    Klas obilný plný - 
Musíme věřit, že v naší lásce nastane brzký obrat.
    Klas obilný prázdný -
Má láska byla pouhým snem.
    Kleč -
Zkoumal jsem tě a nalezl věrnou.
    Klen -
Pomoz mi z nesnází.
    Klokoč zpeřený -
Tvá láska je mi svatá.
    Kmín kořenný -
Naši lásku musíme ještě tajit.
    Knotovka -
Naší lásce není přáno.
    Kohoutek luční -
Cožpak se máme stále hněvat?
    Kokořík -
Mám tě ve svém srdci.
    Komonka -
Miluji tě dětinsky.
    Koniklec -
Musíme se rozejít.
    Konitrud lékařský -
Odpouštím ti.
    Konopí seté -
Budu na tebe stále čekat.
    Konvalinka vonná -
Zamiloval jsem se do tebe na první pohled.
    Kopr vonný -
Můžeš se mi svěřit, nezklamu tě.
    Kopretina -
Tvá krása je jen pýchou.
    Kopřiva dvoudomá -
Tvé rozmary jsou nesnesitelné.
    Koriandr setý -
Jsi koketa!
    Kosatec -
Pouze ty mi můžeš vrátit klid.
    Koukol polní -
Tvým očím a slovům nemohu věřit.
    Kozí brada luční -
Již ti nemohu věřit.
    Kozí list -
Čeho se mohu od tebe dočkat?
    Kozí pysk -
Naši lásku nic nezmaří.
    Kozlík lékařský -
Jak ses rozhodl? Jak ses rozmyslela?
    Křen selský -
Tvá nevěrnost mě nezarmoutila.
    Křivatec -
Jsi mi nebezpečná, dlíš-li nablízku.
    Kukuřice setá -
Kdo mono žádá, málo dosáhne.
    Kuří noha -
Vážím si tě.
    Kustovnice -
Tvých ctností si vážím čím dál víc.
    Květel -
Porušila jsi slovo, o naší lásce jsi vyprávěla cizím.
    Kvítko pěti bratrů (orlíček) -
Nemiluješ mě poctivě, pouze si s láskou pohráváš.    

    Laskavičník - Hořím láskou k tobě.                                                                                      
    Lebeda - Přináším ti dobrou zprávu.
    Leknín -
Vzpomínáš ještě?
    Len setý -
Věřím, že rodina a domácnost ti bude nade vše.
    Lesknice -
Tatam je moje pohoda.
    Levandule lékařská -
Tvá slova nejsou upřímná, nerozumím jim proto.
    Lilek -
Setkávat se budeme nejraději večer .Tato doba je naší lásce nejpříznivější.
    Lilie bílá -
Věřím ti že jsi nevinná, nic nedám na lidské řeči.
    Lilie červená -
Nebaž po bohatství!
    Lilie zlatá -
Vroucná je moje láska k tobě.
    Lipová větévka -
Mám se vzdáti veškeré naděje?
    Lipový květ -
Rozumíš mi?
    Lipový list -
Spi klidně, dobrou noc!
    Lískový květ -
Má náklonnost k tobě je upřímná.
    Lískový oříšek -
Prosím ještě o jedno políbení.
    Lněný květ -
Tichá domácnost nade vše.
    Lobelka -
Jsi pro mě příliš vzešená.
    Lopuch větší -
Rád bych tě přivinul ke svému srdci.
    Lucinka (vojtěžka setá) -
Žádáš příliš mnoho, to není možné.
    Lýkovec jedovatý -
Ty mne podvádíš!                                                                          

    Maceška polní - Nepokládej mé přátelství za lásku k tobě.                                                  
    Magnólie -
Neviděl nikdo, když jsem tě líbal?
    Majoránka zahradní -
Proč jsi stále tak chladná, což jsi nepoznala lásky?
    Mák setý -
Jsi příliš pohodlný milovník.
    Mák vlčí -
Neprozraďme naši lásku.
    Malina -
Za naši lásku se nemusíš před lidmi stydět. Láska je jen jedna,
                   a to láska upřímná a věrná.

    Malinový květ -
Získal jsi moji úctu.
    Mandle -
Ráda bych se vdávala.
    Mandle hořká -
Trpce jsi mne zklamala.
    Mandlový květ -
Mám jen jediné přání.
    Mandragora -
Mohu ti důvěřovat?
    Marulka -
Nelíbí se mi tvoje lichocení, protože není upřímné.
    Mařinka vonná -
Dále nepátrej!
    Máta peprná -
Čas hojí vše, i kruté rány lásky.
    Mateřídouška -
Zklamal jsem se! Marně jsem čekala tvoje objetí.
    Mečík -
Tvůj bol mě dojímá.
    Meduňka lékařská -
Kudy chodím, stále na tebe myslím.
    Mech -
Jsi tvrdohlavá.
    Meloun -
Za věrnost dostane se ti odměny.
    Merlík -
Chci ti něco říci.
    Meruňková větvička - 
Kořím se ti.
    Meruňkový květ -
Vyslyš hlas mé lásky.
    Měsíček lékařský -
Musíš být mou.
    Metlice trstnatá -
Promiňte laskavě.
    Mišpule německá -
Nastav ústa, chtěla bych tě políbit.
    Modřínová větvička -
U mne nalezneš vždycky útulek.
    Mochyně -
Zanech mne, nevšímej si mne již.
    Morušovník -
Slíbila jsi věrnost, splníš slovo?
    Mrkev -
Mám tě rád, ale jsem nesmělý.
    Mučenka -
Lásce je nutno přinášet oběti.
    Muškát -
Jsem šťasten, jsi-li se mnou.
    Muškátový květ -
Sním o tvém objetí.
    Myrta obecná -
Vítězstvím naší lásky bude manželství.                                                

    Náprstník - Nezbývá mi pro tebe čas.                                                                                  
    Narcis -
Koho by neupoutala tvá krása?
    Narcis bílý -
Vynikáš hrdostí.
    Narcis žlutý -
Proč chceš zmařit naši lásku?
    Netík -
Příliš podléhám tvým svodům.
    Netřesk -
Věřím v naše budoucí štěstí.
    Netýkavka -
Nepřibližuj se ke mě.                                                                                    

    Ocún jesenní - Pamatuj, tvoje láska i krása pomine.                                                             
    Ohnice -
Jedno obejmutí ti poví víc než sterá slova.
    Okrotice -
Divíš se, že jsme se opět shledali?
    Okurka -
Dozvěděl jsem se, že miluješ jiného.
    Okurkový svět -
Běda mému soku v lásce!
    Oleandr obecný -
Má milá, každý tě musí hned milovat.
    Olivová větévka -
Smiřte se!
    Olivový květ -
Máš dobré srdce a to je základ našeho přátelství i lásky.
    Olšová větévka -
Řekni mi: mohu ti v lásce věřit?
    Olšové listí -
Kdy mě vyslyšíš?
    Oměj -
Přijď opět na smluvené místo, budu tě čekat.
    Orlíček -
Miluji tvoje mládí a odvahu.
    Ořechový květ -
Čiň, co chceš!
    Ořechový list -
Vše v dobré se obrátí, neztrácej naději.
    Ořech vlašský -
Sytíš nové naděje ve spokojený život.
    Osiková větvička -
Ráda bych se vdávala.
    Ovesná lata -
 Zmýlil jsi se ve mně, milý.                                                                       

    Palmový list - Žijeme v míru.                                                                                                
    Pažitka -
Lásce nikdo neodolá.
    Pelargónie -
Skloň se ke mně!
    Pelyněk -
Je nám souzeno, že se musíme rozejít.
    Pěnišník -
Budeme šťastni, jen mi důvěřuj.
    Penízek -
Jsem k tobě připoután.
    Pepř -
Musíš rozumět žertu, neboť žert je kořením života.
    Petrklíč -
Kdo je pánem tvého srdce?
    Petržel -
Skromnost je vlastnost, která tě krášlí.
    Pivoňka -
Minula krásná doba naší lásky.
    Plamének -
Věřím ti, tys mojí jedinou nadějí.
    Platan -
Jsi nevěrná a nestálá.
    Podběl -
Dnes mě ještě očekávej.
    Podražec -
Vyznávám ti lásku.
    Podsněžník -
Tys moje první láska.
    Pohanka -
Tys mne pohaněla, nechci s tebou již nic mít.
    Pomerančovník -
Mou lásku si musíš umět vydobýti.
    Pomerančový květ -
Má láska je upřímná, nechť je takovou i tvá.
    Pomerančový list -
Buď celá moje.
    Pomněnka -
Nezbývá nám nic nez vzpomínání.
    Popenec -
Byla bys mi dobrou manželkou a hospodyní.
    Prha arnika -
Mohu ti důvěřovat?
    Proso -
Proč mi již nedůvěřuješ?
    Protěž -
Naše láska potrvá až za hrob.
    Pryskyřník -
Miluješ příliš často změnu.
    Pryšec -
Musíme dávat pozor, naší lásce hrozí nebezpečí.
    Přeslička -
Proč jsi tak mrzutý? Co je toho příčinou?
    Psárka -
Moudrost i trocha lsti, přemohou všechny překážky.
    Pstroček dvoulistý -
Proč se nesneseme?
    Pšeničný klas -
Poznal jsem ti na očích, že mou lásku opětuješ?
    Ptačí zob obecný -
Dnes večer určitě přijdu na sjednané místo.
    Pupalka -
Jsi příliš zvědavá, a to ti nesluší.
    Puškvorec -
Každý tě rád vidí.
    Pýchavka -
Tvé skutky jsou hříšné, nevěrnice.
    Pýr plazivý -
Vyslyš mé prosby.                                                                                   

    Rajské jablíčko - Také radost má slzy. Onou nepříjemností jsi si sama vina.                          
    Rákos obecný -
Tvá věrnost přetrvá všechna nebezpečenství.
    Reveň -
Jednej rychle!
    Rezeda vonná -
Upřímná mysl a dobré srdce je mi milejší nad pomíjivou lásku.
    Rmen -
Chladností splácíš moji lásku!
    Routa -
Nic nás nemůže rozdělit.
    Routička -
Chtěla bych ti říci, jak by mě těšil svět s tebou.
    Rozchodník -
Sbohem, když je nám to souzeno.
    Rozmarýna -
Chci být jen tvou.
    Rozrazil -
Pro tebe se odvážím všeho na světě.
    Rožec -
Marná je moje touha.
    Rulík zlomocný -
Krásná jsi, ale tvé srdce je zrádné.
    Růže -
Vyznávám ti lásku.
    Růže bílá -
Soužím se, neboť jsi mnou opovrhla.
    Růže jasně červená -
Jsem velmi blažen tvojí láskou.
    Růže měsíční -
Nemohu se nasytit chvil s tebou prožitých.
    Růže planá -
Tvá láska nepotřebuje ozdob.
    Růže plná -
Proč odpíráš mi lásku svoji?
    Růže stolistá -
Obdivuji se ti.
    Růže žlutá -
Žárlím na tebe.
    Růžičková větvička -
Ne!
    Růžové poupě -
Musím věřit ve štěstí.
    Růžový list -
Ano!
    Rybízová větvička -
Snesl bych ti modré z nebe.                                                   

    Řasa - Tys dobrá dušička.                                                                                                    
    Řebříček -
Nudíš mne.
    Ředkev -
Neplač, svých slz si ušetři.
    Řepka -
Závidíš mi.
    Řeřicha -
Rozhodni sama o naší lásce.
    Řešetlák -
Jsi ke mně nemilosrdná. Neznáš slitování.

    Salát - Poraď, co mám činit?                                                                                                 
    Samorostlík -
Vidím tě stále.
    Sasanka -
Nechci lásku z přinucení.
    Seno -
Přinesla jsi mi štěstí.
    Silenka -
Velká je touha má po tobě.
    Sítina -
Smím přijíti, až budeš sama?
    Skořicovník -
Neznáme se odněkud? Jste mi povědomá.
    Slaměnka -
Chci býti hoden tvé lásky.
    Sléz -
Jsi krásná, ale srdce máš z ledu.
    Slíva -
Zdá se mi často o tobě.
    Slívový květ -
Sním jen o tobě, ale marně.
    Slívový list -
Tys nesplnila mé očekávání.
    Slunečnice -
Nemůžeš se zříci alespoň trochu své hrdosti?
    Slzičky -
Jsem na věky tvůj.
    Smetanka -
Jsi nerozumná, neboť jsi v lásce jako dítě.
    Smolnička -
U mne najdeš úlevy.
    Smrková větvička -
Musíš si zasloužit mou důvěru.
    Snědek -
Překvapím tě!
    Sporýš -
Spoléhej na mou lásku.
    Starček -
Vzpomeň si někdy, třeba s hněvem.
    Stéblo obilné -
Proč jsi tak bojácný, musíš se mít více k světu.
    Stéblo travní -
Čekám na tvoji odpověď.
    Stračka polní -
Nevěřím ti. Tvá věrnost není příliš pevná.
    Střemchová větvička -
Smím tě opět navštívit?
    Stulík -
Podej mi svou ruku.
    Sveřep -
Miluji tě stále.
    Světlík -
Marně hledáš klid.
    Svída -
Proč mě zlobíš svou tvrdohlavostí?
    Svízel -
Jen jednou kvete máj našeho života.
    Svlačec rolní bílý -
Buďme navždy přátelé.
    Svlačec rolní modrý -
Tvé oči jsou plny duševní dobroty.
    Svlačec rolní růžový -
Mne se nezbavíš.

    Šafrán - Závidíš mi.                                                                                                              
    Šáchor jedlý -
Máš-li mě opravdu ráda, jsem šťasten.
    Šalvěj -
Potěš mě v mém zármutku.
    Šeřík -
Miluješ mě opravdu?
    Špenát -
Chceš mě za muže?
    Šťavel -
Zapomeň, více se již nesetkáme.
    Štírovník -
Jen opravdová láska může zahojit všechny křivdy.
    Šťovík -
Překážky tě nesmí odradit.

    Tabák - Rád vzpomínám na místa,kde jsme se scházívali.                                                      
    Tabákový květ -
Dovedeš mne obveselovat.
    Tařice -
Rád vzpomínám na okamžik, kdy jsme se poprvé viděli.
    Tavolník -
Kam pohlédnu nyní, všechno mě těší.
    Tis -
Pro tebe chci žít i zemřít. Chci vytrvale pracovati, abychom dospěli k cíli!
    Tolije -
Daruj i ty mně své srdce.
    Topolová větvička -
Svěř se mi docela.
    Trn -
Která růže bez trní, která láska bez zármutku.
    Trnka -
Nechápu, proč se na mne hněváš.
    Třeslice -
Ty mne neuznáváš.
    Třešeň -
Věřím, že se mezi námi rodí láska.
    Třešňový květ -
Budeš opětovati moji lásku?
    Třezalka -
Jsi pochlebník.
    Třtina cukrová -
Prohlédl jsem tě. Jsi kam vítr, tam plášť.
    Tulipán -
Tvá krása nemá vnitřní hodnoty.
    Tykev -
Po tvém boku najdu ráj.

    Úročník - Vyplač se u mne.                                                                                                    

    Vanilka - Vítězství je tvé.
    Vavřín -
Čistá láska zvítězila.
    Vaz -
Brzy budeme navždy svoji.
    Večernice -
Kéž bych mohl spáti na tvých ňadrech.
    Vičenec -
Já tě neopustím, důvěřuj mi.
    Vikev -
Zatrať veškeré pochybnosti.
    Vinná réva -
Jsem s tebou šťasten.
    Vinný hrozen -
Prosím jen o jeden polibek.
    Vinný květ -
Těší mě i sebemenší dárek jod tebe.
    Vinný list -
Přijď a zůstaň mi věrná.
    Violka vonná -
Mé nároky jsou skromné.
    Violka vonná  bílá -
Tajná láska je nejsladší.
    Violka vonná  modrá -
Srdce spojená věrnu láskou nikdo nerozloučí.
    Violka vonná  žlutá -
Vezměme se, než uprchne naše mládí.
    Višeň -
Znám tvé smýšlení.
    Vítod -
Jsme spojení láskou svou.
    Vlaštovičník -
Proč se chvěješ v mém náručí?
    Volské oko -
Ode mne nemůžeš čekat lásku.
    Voskovka -
Mohu být šťasten jen s tebou.
    Vraní oko -
Jen jednou mohu milovati, marná je tvoje snaha.
    Vratič -
Láska často i poblouzní.
    Vrba -
Na naši lásku mi zbyla jen vzpomínka.
    Vrba smuteční -
Své štěstí jsem již pochoval.
    Vřes -
Kdykoliv jsem sám, vzpomenu si na tebe.
    Vstavač -
Sobectvím si neposloužíš.

    Zázvor - Miluješ mě opravdu?                                                                                              
    Zelí -
Proč se mi vyhýbáš?                             
    Zemědým -
Proč rušíš dané mi slovo?
    Zeměžluč - N
emohu se od tebe odloučit.
    Zimostráz -
Jsi příliš svéhlavá.
    Zvonek -
Kdy tě zase uvidím?

    Žabinec - Netrap se svému osudu neujdeš.
    Žalud -
Jsme pro sebe ztraceni.
    Žito -
Toužím po tobě.
    Žitný klas -
Zapomínáš na mne.
    Žluťucha -
Jsi příliš netrpělivý.